19/02/2019

Fanamarinana ny voka-pifidianana : Efa am-perinasa ny HCC

Efa mandeha ny fanamarinana izay tanterahin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana amin’ izao fotana izao, miainga amin’ ireo firaketana an-tsoratra ny voka-pifidianana manerana ny nosy. Araka ny lalàna dia manana anjara asa amin’ny fanamarinana ny isam-bato ny HCC, ary manana ny teny farany ihany koa, miainga amin’ny fitarainana tonga eo am-pelatanan’izy ireo. Marihina fa mitovy dika ny firaketana an-tsoratra avy eny amin’ ny srmv, ho an’ ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana sy ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana. Araka ny voafaritry ny lalàna tokoa mantsy dia andro iray aorian’ ny fifidianana hatramin’ny faha roapolo ny volana desambra dia efa afaka mitondra ny fitarainany mikasika ny fampielezan-kevitra, sy ny tamin’ ny andron’ny fifidianana ireo kandidà sy ireo olom-pirenena voasoratra anatin’ ny lisi-pifidianana. Aorian’ izay kosa no andrasan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ny fitarainana mikasika ny voka-pifidianana, sy izay rehetra manodidina izany. ireo rehetra ireo no antony nilazan’ny filohan’ ity rafi-pitsarana ambony ity, fa tsy hitovy velively ny vokatra avoakan’izy ireo sy ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana izay manana fahefana hanafoana sy hanitsy ny vokatra am-pelatanany, raha toa ka voaporofo ny fitarainana tonga eo am-pelatanan’izy ireo.

Hatreto anefa raha ny voalazan’ny mpiraki-draharaha anivon’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, dia mbola tsy nisy na iray aza fitarainana tonga eo am-pelatanan’izy ireo. Ny mahagaga anefa dia maro no mitaraina, nefa ity rafi-pitsarana ity ihany no hany manana ny fahefana mandray izany. Ny zava-misy amin’ izao fotoana ihany koa maro ireo kandidà milaza fa betsaka ny tsy fahatomombanana tamin’ ny fifidianana ny faha-7 ny volana novambra lasa teo, ary azo tarafina fa mitovy amin’ izay no tokony hisan’ny taratasy fitarainana mipetraka etsy amin’ ny biraon’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana. Ny Hcc, izay manana 16 andro iasana hamoahana ny vokatra, satria voalazan’ny lalàna fa tokony ho amin’ ny faha -29 ny volana novambra ho avy izao no hamoahan’ izy ireo ny vokatra ofisialin’ ny fifidianana filoham-pirenena.

Iratra Raitra