26/03/2019

Fanajariana ny fotodrafitrasan’ny lalana : Mpiasan’ny ARM 71 nahazo fiofanana

Ao anatin’ny tetikasa fanajariana ny fotodrafitrasan’ny lalana (PAIR) eo anivon’ny ARM na “Autorité routière de Madagascar” dia mpiasa eo anivon’ity farany miisa 71 no nahazo fiofanana. Fampiofanana izay nentina indrindra hanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo mpiasan’ny ARM, izay rantsa-mangaika eo anivon’ny minisiteran’ny Asa vaventy sy ny fotodrafitrasa. Nizara telo ny fiofanana nomena ireo mpiasa, teo ny fampandehanana ny TOM2Pro. Tanjona ny famindrana amin’ny TOM2PRO V2. Nisy koa ny fampiofanana momba ny ara-panjakana sy ny fitantanana ny fifanarahana arak’asa mba hanomezana ireo tompon’andraikitra manaraka ny rafitra. Teo koa ny fampiofanana momba ny fampiasana ny “logiciel HDM-IV”. Noho ny fahavitan’ny fiofanana dia nisy ny fanolorana mari-pahaizana ho an’ireo mpiasan’ny ARM, omaly, teny amin’ny Ininfra Alarobia, notronin’ny minisitry ny Asa vaventy sy ny fotodrafitrasa, Andriantiana Ulrich Jacques sy Nyaki Zangbula Kaningbi, nisolo tena ny Banky Afrikanina ho an’ny fampandrosoana (BAD). Izao fiofanana izao dia tafiditra indrindra ao amin’ny tanjon’ny minisiteran’ny Asa vaventy sy ny Fotodrafitrasa izay mikendry ny fanatsarana ny fotodrafitrasam-pitaterana eto Madagasikara sy ny fampiroboroboana ny fifanakalozana ara-barotra manerana ny Nosy, araka ny fanamarihan’ny minisitra. Fiofanana izay nampian’ny Tahirim-bola Afrikana momba ny Fampandrosoana (OPEP) sy ny Tahirim-bola ho an’ny fampandrosoana Iraisam-pirenena (OFID) ho fanohanana ara-bola ny tetik’asa PAIR izay azon’ny fitondram-panjakana malagasy.

Laurena Nany