16/01/2019

Fanajana ny zon’ny ankizy : Mila atao laharam-pahamehana

Mbola tsy voahaja ny zon’ny ankizy, ary betsaka ny olona sahy mandika ny lalàna mifehy momba ny ady amin’ny fampiasana zaza tsy ampy taona eto Madagasikara. Tompon’andraikitra voalohany ary adidin’ny mpiara-monina sy ny rantsa-mangaika eto amin’ny firenena, indrindra fa ny ray aman-dreny ny fanomezana lanja sy ny fiarovana ny zaza. Io no fantatra nandritry ny andro iraisam-pirenena ho an’ny ady amin’ny fampiasana zaza tsy ampy taona. Isan’ny faritra iray tsy nanao ambanin-javatra ny fanamarihana ny fankalazana sady mifandraika tanteraka amin’ny iray volan’ny ankizy ny tao amin’ny faritra Boeny kaomina Mahajanga, afakomaly. Famalifaliana sy fampahafantarana ny zon’ireo ankizy no tena nibahan-toerana tamin’ny fankalazana raha ny tao amin’ny faritra Boeny manokana. Niompanan’ny lohahevitra hoe « manan-jo mitovy ny ankizy rehetra, omeo lanja ny fiarovana azy ». Lohahevitra izay novoaboasana tamin’ny hetsika, izay narahan’ny talem-paritry ny mponina Jogea Joelison tany an-toerana tamin’ny filazana fa « zon’ny ankizy ny misitraka ny zo fototra ananany ». Nambarany tamin’izany fa misy maromaro amin’ireo ankizy no mbola tsy mahafantatra tsara ny zo fototra tokony hananany, ka manjary mirona amin’ny fidirana amin’ny sehatry ny asa aloha loatra, ka tena nampahazo vahana ny herisetra mihatra amin’izy ireo any amin’ny toeram-piasany, isan’ny lasibatra amin’izany ny ankizy ao Mahajanga. Vokatr’izay tsy fahalalany ananan’izy ireo izay dia tsy afaka misitraka ny zony izy ireo, ka manjary manao asa mamohehatra. Nohitsin’ity talem-paritry ny mponina ity tamin’izany fa tsy ny ankizy mpampanofa tena ihany no lazaina fa miditra an-tsehatra amin’ny fanaovana asa mamohehatra, fa ireo zaza ampiasaina toa ny mpiasa an-trano ihany koa dia isan’ny voakasika amin’izany, ary misy fiantraikany amin’ny fitomboan’ny sain’ny ankizy sy ara-tsosialy, ary ara-batana ihany koa izany, hoy hatrany ny fanazavany.

Valérie R.