17/02/2019

Fanafoanana ny Kolikoly : Dinihin’ireo filoham-pirenena any Addis- Abeba

Omaly no nisokatra sy nanomboka tamin’ ny fomba ofisialy any Addis-Abeba renivohitr’i Ethiopie ny fivoriana an-tampony andiany faha-30 izay atrehan’ireo filoham-panjakana miisa 55 aty Afrika, miara-dalana amin’ ity fihaonana ity ihany koa ireo fifanakalozana maro samihafa izay tanterahin’ ireo delegasionina malagasy tarihin’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Araka izany dia efa any an-toerana ny delegasionina malagasy nanomboka ny faha-27 ny volana novambra lasa teo, izay ahitana ihany koa ny minisitry ny Raharaham-bahiny, raha ny fanombohana ny fivoriana omaly no resahina dia ny mikasika ny fandraisana andraikitra ho an’ ireo vehivavy eo anivon’ ny vondrona afrikanina no niompanan’ ny lahadinika. Fa anisan’ny lahadinika fototra izay ho dinihin’ireo filoham-panjakana ireo ihany koa ny mikasika ny “fandresena sy fanafoanana ny kolikoly: teboka izay maharitra hanovan’i Afrika”. Noho izany dia hibahana mandritra ny fivoriana an-tampony andiany faha-30 atsy Addis-Abeba ity ny tontolon’ny kolikoly, izay anisan’ny ahafahan’ireo firenena hafa manjaka ny kaotinanta afrikanina amin’ny fomba hafa.

Raha io lafin’ny kolikoly io tokoa ny resaka dia efa manana traikefa maro ny firenena malagasy, satria ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia efa naneho hatrany ny fahavononany hiady amin’ny kolikoly izay fanetriben’ny firenena. Porofon’izany ohatra ny tsy fidirana, na ihany koa fitsabahan’ny Filoha amin’ny raharahan’ny Bianco, ary ny fanohanany ny fametrahana ny “poles anti -corruption” izay hanamafy bebe koa ny asa izay tanterahin’ ny Bianco. Tsaroana ihany koa ny lahatenin’ ny filoham-pirenena izay nampiseho fahavonona amin’izay ady amin’ ny kolikoly izay nandritra ny andro iraisam-pirenena “Ilaina ny fandraisan’ny rehetra andraikitra, satria ny mpisehatra eto amin’ny firenena no tompon’ny ady amin’ny kolikoly, hatraty an-tampony ka hatrany ifotony.

Ho resy ny kolikoly, izaho dia milaza an’izany, ho resy ny kolikoly, raha ny rehetra no mirotsaka sy vonona hiady amin’izany , satria ny kolikoly dia iray amin’ireo endrika isehoan’ny faharatsian’ny fitantanana, na ny « Gouvernance »”. Noho izany dia efa ela i Madagasikara no efa nivonona sy nametraka ny paikady amin’ ny kolikoly, ka anisan’ny hitondra ny fahaiza-manao ihany koa isika eo amin’ ny sehatra afrikanina
Fa ankoatra ny kolikoly dia anisan’ny hodinihina mandritra ity fihaonana an-tampony ity ihany koa ny mikasika ny fanatsarana sy fanavaozana ny firafitry ny andrim-panjakana sy ny lafiny ara-bola eo anivon’ny vondrona afrikanina, fitoniana sy fandriam-pahalemana, ary farany dia ny fananganana fifanakalozana mivantana eo amin’ ny samy firenena aty afrika. Ary anisan’ny fotoan-dehibe ihany koa ity fihaonana andiany faha-30 ny vondrona afrikanina ity , satria dia hapetraka amin’ ny fomba ofisialy amin’ ny maha filohan’ ny vondrona afrikanina azy ny filoha Rwandais, Paul Kagame taorian’ ny nanedren’ ireo filoham-pirenena namany azy ny volana jolay 2017. Anisan’ny maha velombolo ihany koa raha aty Afrika mandritra ity fihaonana ity, satria dia anisan’ny handray anjara voalohany amin’ny fivoriamben’ny filoha vaovaon’i Liberia, Angola ary Zimbabwe.

Iratra Raitra