23/02/2019

Fanadihadiana ny mpiasan’ny VIVA : Tsy misy hidiran’ny asa fanaovan-gazety

Mazava ny fanambarana an-gazety izay navoakan’ny seraseran’ny zandarimaria mikasika ny fanadihadiana natao tamin’ ilay mpanao gazety mpitondra tenin’ny MLE, fa tsy heloka an-gazety no nakana ambavany sy anton’ny fanadihadiana fa ny fanaovana fanamiana mpitandron’ny filaminana tsy nahazoana alalana  sy fisandohana andraikitra ihany koa. Raha ny voalaza anatin’io fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena io  dia niteraka resabe tokoa ity raharaha ity  satria dia mpanao gazety sy mpitondra tenina  fikambanana antsoina hoe  MLE no voakasika, izany hoe matetika miseho amin’ny fahitalavitra ka mahatonga ny resaka etsy sy eroa. Noporofoin’ny zandarimariam-pirenena tokoa fa tsy misy olona ambany lalàna izany rehefa mandika lalàna, fa tsy maintsy mandeha hatrany ny fanadihadiana. Manoloana izany, nanamarika ny eo anivon’ny zandarimaria fa   ‘’ efa misy ny ezaka ataon’ny mpitandron’ny filaminana amin’ny lafiny rehetra ho fampanajana ny lalàna manan-kery, ka ny fahitany olona iray izay nanao “tenue de combat camouflé” sy “beret noir” misy “insigne” izay natokana ho an’ireo zandary irery ihany, sady nitazona fitaovam-piadiana niseho tamin’ny haino aman-jery sy tambazotram-piarahamonina ny fampiharana ny lalàna mahakasika izany, no nanosika ny zandarimaria hanokatra fanadihadihana mba hiadiana amin’ny fanapariahana ireny fanamiana tsy manara-dalàna ireny”.

Voarakitra anatin’ io fanambrana io ihany koa fa tsy ny zandarimariam-pirenena ihany no manatanteraka ny fanadihadiana fa eo ihany koa ny polisim-pirenena “Misy ny fanadihadiana ankehitriny, izay efa nanomboka ny herinandro lasa teo , izay iarahan’ny zandarimariam-pirenena sy ny polisim-pirenena, mahakasika fanaovana fanamiana tsy nahazoana alalana. Lehilahy iray mpanao gazety ao amin’ny VIVA àry no isan’ny voatonona tamin’ izany ka nampanantsoin’ireo mpikaroka ny fandikan-dalàna ny faha-18 jolay 2017 lasa teo. Ankoatra ny fakana ambany azy io dia nirosoana ihany koa ny fisavana ny tranony mba hahalalana ny marina amin’ io raharaha io”.

Mbola mitohy…….

Tsy mijanona hatreo ny fanadihadiana ary mbola mitohy hatrany raha ny tatitra avy amin’ny zandarimaria, heloka tsotra  ihany koa no nisy fa tsy noho ny asa fanaovan-gazety akory , hoy hatrany ity fampitam-baovao ity   “tsara ho marihina fa tsy mahakasika velively ny maha mpanao gazety azy , na ny momba ny fahalalahana miteny sy ny fanaovan-gazety izao fandraisana andraikitra ataon’ny mpitandron’ny filaminana izao fa ho fampiharana ihany ny voalazan’ny fehezan-dalàna momba ny paik’ady heloka ao amin’ny andininy faha-259 (loi n° 78  039 du 13 juillet 1978) , izay mamaritra sy manasazy ireo rehetra mitafy, tsy nahazo alalana, fanamiana voatokana ho an’ny miaramila ”. Manamarika ny zandarimariam-pirenena manoloana ity raharaha ity fa “ireny mpilalao sarimihetsika ireny, izay manao fanamiana miaramila dia nangataka alalana mialoha tamin’ny tompon’andraikitra, izay vao afaka nanao azy ireny .