26/03/2019

Fampihavanana ataon’ ny FFKM : Tsy noraharahian’ny solombavambahoaka ny fanovana

Manoloana ny tranga misy ankehitriny, dia ny fanakorontanana izay tanterahin’ny solombavambahoaka mpanohitra etsy Analakely sy ny fitokonana ataon’ izy ireo, dia niroso tamin’ ny fampihavanana ny fiangonana amin’ny alalan’ ny FFKM izay niantso ireto solombavambahoaka ireto hifampidinika. Izy ireo rahateo araka ny fanambarana izay nataony tetsy Analakely dia nilaza fa tsy mila fanelanelanana avy amin’ ny vahiny, na dia izy ireo ihany aza no niantso ireo mpanelanelana ireo. Ny alatsinainy teo anefa no niantsoan’ny FFKM ny solombavambahoaka noho ny tsy filan’ izy ireo ny vahiny, saingy indrisy fa nataon’ izy ireo tsinontsinona ny fiangonana izay naharay ny antson’ izy ireo. Raha ny antony hita fa tsy nahatongavan’ny depiote mpanohitra nanohana ny antso dia ny filalaovan’izy ireo ny vahoaka. Tamin’ny fiantson’ ny FFKM mantsy dia nofitahan’izy ireo ny vahoaka tamin’ ny alalan’ ny fanontaniana hoe hanatrika sa tsia ny fiantsoan’ny FFKM. Midika izany fa efa betsaka ny fitaka izay nahazo ny vahoaka, ary lasa zary fiteny hoe noho ny hevitry ny vahoaka . Marihina etoana anefa fa ny solombavambahoaka no mpitarika ny hetsika eny Analakely, izany hoe izy ireo no manana ny hevitra rehetra amin’ izay atao eny. Midika izany fa fitaka tsy ahatongavana amin’ny antso izay tanterahin’ny FFKM no antony, nefa dia ray aman-dreny am-panahy izao no miantso. Amin’ ny raharaha sarotra tahaka izao mitranga eto amin’ ny firenena izao dia mazava anefa fa ny fanelanelanana ihany no fototry ny vahaolana, inddrindra raha milaza tia tanindrazana ny olona rehetra

Iratra Raitra