21/01/2019

Fampielezan-kevitra : Mikatso noho ny resa-bola

Fifidianana ho filoham-pirenena no atrehina. Ankoatra ny fandresen-dahatra amin’ny alalan’ny kabary sy ny asa isan-karazany, dia miasa be ao anatin’ny fampielezan-kevitra ihany koa ny vola. Tsy ilay vola zarazaraina etsy sy eroa akory no tiana horesahina fa ny vola entin’ireo kandidà hanatanterahina izany fampielezan-kevitra izany. Hatramin’ny nanombohan’ny fampielezan-kevitra, dia nahatsikaritra ireo mpanara-baovao fa mandeha ila ny fampielezan-kevitra. Ireo kandidà vitsivitsy ihany no afaka manatanteraka ny fampielezan-kevitra araka ny niheverany azy. Anisan’ny sakana amin’ny fiatrehana ny kandidà maro ny fifidianana ny lalàna mifehy ny fifidianana mikasika ny fampiasam-bola. Io lalàna io dia mamaritra fa tsy maintsy manokatra kaonty ho an’ny fampielezan-kevitra ny kandidà tsirairay. « Izy io dia natao mba hisian’ny mangarahara amin’ny vola miditra, vola ara-dalàna sy fanta-piaviana ve? ao koa ny vola no mivoaka amin’ny fampielezan-kevitra. Amin’ny alalan’io kaonty io no tena ahafantarana fa nolaniana tamin’ny fampielezan-kevitra tokoa ny vola, fa tsy nahodina na nodiovina nanaovana zavatra hafa », araka ny fanamarihan-dRanaivoson Désiré, filohan’ny antoko Marina. Tara anefa vao nitsangana ny komity manara-maso ny famatsiam-bola, izay manana ny fahefana manome alalana ny kandidà hanokatra io kaonty io. « Ny banky dia efa nilaza fa telo ihany no karazana kaonty ao amin’ny banky. Tsy ao anatin’ireo kaonty telo ireo ny kaonty ho an’ny fampielezan-kevitra. Ny alakamisy alohan’ny fampielezan-kevitra vao nahazo ny taratasy manome alalana ny kandidà hanokatra io kaonty io ny kandidà », hoy ihany ny fanazavany. Amin’ny resaka fikirakirana kaonty toa izao anefa dia misy ny fe-potoana apetraky ny banky amin’ny fahafahana mametraka ny vola ao anatin’ny kaonty sy ny fakana vola amin’izany. « Maro amin’ireo kandidà noho izany no tsy afa-nihetsika tamin’ny fampielezan-kevitra noho io antony io, izay mametraka tsy fitoviana eo amin’ireo kandidà », hoy ihany ny fanamarihan’ity mpanao politika ity.

Miarantsoa