21/02/2019

Fampianarana : “Tsy tokony hatao takalon’aina ny mpianatra”

Tsy hisy ny taona fotsy amin’ity taom-pianarana ity, raha ny fanamafisana avy amin’ny minisiteran’ny Fanabezam-pirenena, omaly nandritry ny valandresaka natao teny amin’ny birao teny Anosy. Nampahafantatra ny besinimaro araka izany ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena fa mitohy antsakany sy andavany ny fizotry ny fampianarana manerana ny nosy na dia eo aza olana sedrain’ny eo amin’ny lafin’ny fampianarana tamin’ity taona ity. Isan’ny tena nampikatso sy niteraka korontana lavareny tamin’izany ny fitokonana nataon’ny mpampianatra, ary maro tamin’izany ny avy amin’ny sekolim-panjakana. Voatery tsy maintsy nikatona noho io fitokonana nataon’ny mpampianatra io araka izany ny sekoly, izay efa tsy tokony hatao takalon’aina intsony amin’izao efa mananika ny telo volana fahatelo sy ny fanadinam-panjakana izao ny mpianatra. Nohamafisina tamin’izany filazana izany fa efa mikaroka vahaolana amin’ireo mpampianatra mitokona ny minisitera, ary raisina toa ny manala tena ireo mbola mikatsaka fanelingelenana amin’ny fizotry ny fampianarana, ka tsy tokony hisy akony amin’ny fianaran’ny ankizy intsony izany. Araka izany dia efa nanome toky ny ray aman-dreny izy ireo nandritry ny fihaonana fa tsy misy ny fahatapahan’ny ny fampianarana fa efa mikaro-bahaolana kosa ny minisitera, hahatomombana ny fampianarana sy hamitana ny taom-pianarana izy ireo mba tsy hisian’ilay taona fotsy. Tsy ho taona fotsy araka ny tsaho miely na oviana na oviana mantsy ity taona ity araka ny nambara na dia misy aza ny fikatsahan’ny olona sasany ny fomba rehetra tsy hahatanteraka ny fanadinam-panjakana amin’ity taom-pianarana ity. Nohantintraterin’ny minisitera hatramin’ny nisian’ny olana fa tsy tokony hatao takalon’aina mihitsy ny mpianatra malagasy na dia eo aza ny fananan’ny olona sasany zo hanao fitakiana. Izany hoy izy ireo dia fanapahan-kevitra natao hitsinjovana ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny, izay fantatra fa isan’ny hivesatra ny fatiantoka raha misy tokoa ny taona fotsy araka ny efa tadiavain’ireo mpamboly korontana, no sady mpikatsaka ny tombontsoan’olom-bitsy. Mbola namerina ny antso avo araka izany ny minisitera, amin’ny tokony hisian’ny fahatongavan-tsain’ny tsirairay, indrindra ireo tompon’andraikitra isan’am-baratongany izay napetraka mba handrindra sy hiantoka ny fizotry ny fampianarana, minia manao zavatra tsy mifanindran-dalana amin’ny tanjona kendrena.

Valérie R.