21/02/2019

Fampianarana : Mijoro ny sendika ivondronan’ny mpanabe

Hiady amin’ny tsy fampidirana ny politika amin’ny resaka fanabeazana. Io no foto-kevitra hijoroan’ny Sendika Ivondronan’ny Mpanabe na Seim. Manomboka izao, tsy azo ekena intsony ny fifangaroan’ny politika sy ny fitakiana sendikaly eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena raha ny nambaran’ny sendikan’ny mpampianatra mivondrona ao amin’ny Seim, na ny sendika ivondronan’ny mpanabe eto Madagasikara. Tokony hiavaka tsara ny fitakiana sendikaly sy izay resaka politika, ary tsy azo ekena ihany koa ny faniratsirana ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, hoy i Rakotoson Guy Marcellin, filohan’ny sendika Seim. « Noho ny fahitana ny tsy rariny eo anivon’ny sendika maro, toa ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fitsipika mifehy ny sendika. Ny fironana loatra any amin’ny sehatra politika, ka takona tanteraka ny tokony hatao eo anivon’ny sendika. Ny fanaovana tsinontsinona ny minisitera mpiahy, ka tsy ny fitadiavam-bahaolana no hita fa fanelezana tsaho, fitaka ary lainga any amin’ny faritra samihafa. Ny fanaovana tsinontsinona ny asan’ny mpampianatra, ny fanaovana fiainana tsy maotina. Izany hoe, mifanohitra amin’ny fiainan’ny mpanabe. Ireo voalaza ireo no nanosika anay sendika izay nivondrona avy tamin’ny sendika izay misy avy ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena hanorina ny sendika atao hoe, sendika ivondronan’ny mpanabe eto Madagasikara. Hanova ny fiainana eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazana”, hoy ny fanambaran’ny sendika Seim, omaly, teny Antaninarenina. Tanjon’ny sendika ny fametrahana fiaraha-miasa mitsinjo ny ho avin’ny mpanabe ka atokisan’ny fanjakana mahefa. Mitsinjo sy ny manatsara ihany koa ny fiainan’ny mpanabe mba ahafahany miasa ara-dalàna sy ara-drariny, ary mikatsaka hatrany ny fanatsarana ny fiainan’ireo beazina mba ho lanja miakatra ny fandrosoana eto amin’ny firenena. “Noho ireo voalaza ireo dia miantso ireo namana mpanabe rehetra izay mankasitraka ny nambara mba hiombona amin’ny sendika. Tsy manambany na manivaiva ireo sendika efa misy ny famoronona sendika vaovao, fa lanja miakatra ny fiainana ka raha mahatsapa fa tokony hatao ny fanovana dia mandray an-tanan-droa izay hiaraka hikambana aminay”, hoy ny filohan’ny Seim, Rakotoson Guy Marcellin. Raha ny tsikaritra sy hita, ity minisitera iray ity no maro sendika indrindra, raha tsy hilaza afa-tsy ny Sempama, ny Sempama Nosy, ny Sefyma… ary izao indray ny Seim.

Laurena Nany