21/02/2019

Fampanantenan’ny Filoham-pirenena : Manomboka ny fanarenana ny tetezana Manakarabe

Araka ny fampanantenan’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, dia manomboka ny fanamboarana ny tetezana Manakarabe. Marihina fa famatsiam-bolan’ ny Fitondram-panjakana feno no miantoka ny fanamboarana rehetra, izay ny orinasa Colas no miandraikitra azy. Tetezana mirefy eo amin’ny 158, 48 metatra ka atao ireny tetezana « warren » ireny, ary atao « beton » ny fototra izay hiorina 10 metatra ambanin’ny renirano. Fanamboarana izay tafiditra ao anatin’ny vinan’ny Filoham-pirenena, fisandratana 2030. Ny tetezana Manakarabe izay any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany, ary mampifandray ny kaominin’ i Manakara amin’ny tapan’ny tanàna antsoina hoe Manakarabe, izay ahitana ireo trano ara-panjakana sy ny morontsiraka. Raha tsiahivina, ny taona 2012 no nihotsaka voalohany ny tapany tamin’ity tetezana ity, vokatry ny fandehanan’ny fiara kamiao mavesatra, raha toa ka ny taona 2016 kosa no nihotsaka ny tapany faharoa avy aty Manakarabe. Nanomboka teo dia tsy azo naleha intsony ity tetezana ity, ka nanahirana ireo mponina mila raharaha anyManakarabe sy ireo mpianatra, izay voatery miampita lakana. Amin’izao fanombohan’ny asa izao, dia efa mankasitraka sahady ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery ny mponina any an-toerana, satria hisy fiantraikany tsara amin’ny lafin’ny sosialy sy ny toe-karen’ny mponina izany.

Laurena Nany