18/02/2019

Faly Ramakavelo : Tsy raharaham-pirenena ny raharaha Claudine Razaimamonjy

Tsy tokony hatao resa-be ary tsy tokony ho raharaham-pirenena ny momba ilay mpandraharaha izay maresaka ankehitriny hoy i Faly Ramakavelo izay mpahay toe-karena. Ho azy mantsy dia fanodinkodinana saim-bahoaka izao zava-mitranga izao, ka very anjavony ny tokony ho tena adihevitra. Dia ny momba ny fiainam-bahoaka indrindra ny ara-toe-karena. Vary, famoronan’asa, tsy fandriam-pahalemana izay misy mamboly, fametrahana amin’ny toerany ny sandam-bola malagasy , ireo izao no tokony hiompanan’ny adihevitra. Noho izany dia zary lany andro, mivoana amin’ny tokony ho izy ny adihevitra. Mikasika io fanazavana sy fanehoan-kevitra noentin’i Faly Ramakavelo io ihany dia nomarihiny fa anjaran’ny fitsarana io raharaha io, ary tokony hajain’ny rehetra izany. Izany hoe tahaka ny raharaham-pitsarana rehetra, dia tsy tokony hisy ny faneriterena amin’ny fanehon-kevitra an-gazety, na ihany koa amin’ny alalan’ny tambazotran-tserasera. Izany mantsy dia mitarika ireo vahoaka hisaina amin’ny mety tsy hahasoa azy ireo akory.

Nanamarika i Faly Ramakavelo nandritra ny fanehoan-keviny, fa raha toa lasa resa-be tahaka izao ny raharam-pitsarana iray, dia tokony havoaka  avokoa ny raharaha nahitana  fanodinkodinana niseho teto amin’ny firenena. Fantatra mantsy ny anaran’ireo olona ireo, ka tokony hiroso amin’izany ny Bianco. Raha toa kosa ka tsy izay no zava-mitranga hoy i Faly Ramakavelo dia tokony ny mahasoa ny vahoaka no atao anton-dresaka. Ohatra amin’izany ny fampirisihana ireo malagasy mpandraharaha, hampiditra vola vahiny maro eto Madagasikara mba hahamarin-toerana ny vola malagasy. Rehefa izay no tanteraka hoy i Faly Ramakavelo dia ahazo aina ny vahoaka malagasy eo amin’ny fitadiavana ny sakafo haniny sy izay mba ahatsara ny toe-piainany

Iratra Raitra