17/02/2019

Fahavaratra : Hatanjaka ny tranga El Nino

Hihamatanjaka hatrany ilay tranga antsoina hoe El Nino amin’ity fotoam-pahavaratra ity. Tafakatra hatramin’ny 105 isan-jato no mety ho fitrangany, araka ny fanazavana. Tandindomin-doza araka izany ny fahasalamana sy ny vokatra, indrindra ireo any amin’ny faritra Atsimo, Atsimo Andrefana ary afovoany andrefan’i Madagasikara, satria ho maina ny tany. Tsy any amin’ny faritra Atsimo ihany anefa fa hatramin’ny toerana mbola tsy voakasika ny hain-tany mihitsy. Ny tranga El Nino izay marihina fa haintany lava be raha oharina amin’ny haintany izay efa misy. Na misy aza ny orana dia handalo fotsiny. “Toetry ny andro ankapobeny amin’ity fahavaratra ity, no handrindra ny toetra andro amin’ity fotoam-pahavaratra ity. 70 hatramin’ny 105 isan-jato no mety hitrangan’ny El nino. Ny tranga El Nino moa raha hazavaina tsotratsotra dia ho lava kokoa ny hain-tany, ary hisy ny orambe fa ao anatin’ny fotoana fohy, ary voakasika avokoa ireo toerana mbola tsy tratran’ny haintany”, hoy ny fanazavan’ny general de division, Rambolarson Charles Désiré, Sekretera mpanantanteraka ny BNGRC. Ahiana arak’izany ny mety hisian’ny kere ho an’ny faritra atsimon’ny Nosy iny. Ho an’ny faritra hafa indray, mety haharitra ny rano toa ny tranga teto an-drenivohitra tamin’ny taona 2017. Raha tsiahivina, ny taona 2015/2016 no anisan’ny nisy tranga El Nino matanjaka indrindra hatramin’ny taona 1950 nisian’ny tranga efatra izay tamin’ny taona 1972/1973, 1982/1983, 1997/1998. Amin’ity fotoam-pahavaratra ity ny tranga faha-5 ary mbola hihamafy izany.

Laurena Nany