21/01/2019

Etienne Ralitera : Nodimandry Omaly

Omaly no nodimandry ny lehiben’ ny mari-boninahitra Malagasy Etienne Ralitera, noho ny aretina izay nahazo azy. Hatreto anefa dia mbola eo ampandaminana ny fandaharam-potoana rehetra ny fianakaviana, ary ho fantatra miandalana izany.  Marihana fa efa an-taonany maro no efa nitazona io andraikitra io ity lehiben’ ny mari-boninahitra Malagasy ity, satria efa hatramin’ny fotoana nitondran’ny Amiraly Didier Ratsiraka no efa nitazona io andraikitra io I Etienne Ralitera. Nitohy izany taty amin’ny fitondran-dRavalomanana, saingy nisy ny fotoana izay nanesoran’ny filoha tamin’ izany aza teo amin io andraikitra io, ka nasolo ny sekretera jeneraly ny fiadidiana ny repoblika tamin’izany dia i Rakotondramboa Noel. Niverina nitazona ny andraikitry ny lehiben’ ny mari-boninahitra kosa anefa i Etienne Ralitera , rehefa niverina nitondra i Andry Rajoelina tamin’ny Tetezamita , ary mbola nitazona io andraikitra io ihany koa hatramin’ity fitondrana misy ity. Marihina fa manana ny mari-boninahitra ambony indrindra ihany koa i Etienne Ralitera, dia ny Grand Croix de Première Classe.

 

Iratra Raitra