19/03/2019

Epp Andrefanambohijanahary : 106 taona vao nisy fanavaozana

Zava-dehibe eo amin’ny fampandrosoana ny firenena ny fahanginana satria soatoavin’ny malagasy ny atao hoe “izay mangina volamena”, ary ny hikiakan’ny fahanginana no mafy lavitra noho ny fitabataban’ny vava, araka ny fanambaran’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina, omaly nandritra ny fitokanana ny Epp, teny Andrefanambohijanahary.  Ary ny asa no tokony ampitenenina hoy hatrany ny Filoha, tamin’ny fitenenana manao hoe, “Ny asa no ampiteneno, amin’ny alalan’ny asa ihany no hanehoana ny tena fitiavan-tanindrazana, amin’ny alalan’ny asa ihany no hifanentananareo sy hifanentanantsika hampandroso ny firenena. Raha misy ny te-hihemotra, raha misy ny te-hampitodika anao amin’ny zavatra hafa, lalanao no hizoro mankany aloha, mankany amin’ny fampandrosoana satria izay no andrasan’ny rehetra.

Satria ity fanavaozana ny sekoly ambaratonga fototra eny Andrefanambohijanahary ity dia efa mitodika amin’ny fototra sy ho avy. Ary ny fampianarana amin’ny fitaizana ny ankizy, ny tanora sy ny olona no hanarenana ny firenena satria ireo ankizy no fanilon’ny firenena sy fanilon’ny ho avy. “Tazomy mafy ny jiro , ny fanilo aminareo izay, raha sendra matimaty, ampireheto dia ampitondray fitiavana sy fifaliana, hitondray fanantenana fa ny fianaranareo hitondranareo amin’ny ho avy mamirapiratra rahampitso. Izany no andraikitrareo amin’izay misy anareo. Ny fianarana izay misy anareo izay atrehanareo izao no hanafaka anareo. Hitondra amin’ny fivelaran’ny toe-tsaina, hitondra amin’ny fahalalana ananan’izao tontolo izao. Izany no ilaina hampandrosoana ny firenena ary indrindra, hanafaka anareo ara-toekarena sy amin’ny fahantrana. Fa amin’izao fotoana izao no hianaranareo ny fiainana”, hoy ny Filoha nitodika tamin’ireo mpianatra madinika.

Arovy ny soatoavina maha-malagasy

Miantso ny rehetra hiaro ny soatoavina malagasy ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara amin’ny alalanoatoavina no hanoherana ny fanakorontanana maro samihafa.

Fanavaozana ny Epp Andrefanambohijanahary

Fotodrafitrasa  fototra  ho  amin’ny  fampivelarana  ny  maha  olona  sy ho fampandrosoana  ny firenena  indray  no  nohavaozina  sy  nohatsaraina  omaly, teny Andrefanambohijanahary  tamin’ny fitokanana ny Epp izay natrehan’ny Filoha mivady sy ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta. Sekoly  ambaratonga  fototra  efa  niorina  106  taona  lasa  izay  no tontosa sy  mijoro  indray amin’izao  fotoana izao, izay fiaraha-miasan’ny fitondram-panjakana miaraka amin’ny orinasa Filatex. Satria tsy ny fitondram-panjakana ihany no manana adidy amin’ny fampandrosoana ny firenena sy fampandrosoana mijery lavitra fa ny rehetra. Ity sekoly izay ahitana mpianatra maherin’ny 747, ary mpampianatra 13.  Ahitana  efitrano  fianarana miisa  8,  birao  ho  an’ny  mpampianatra miisa 2,  kianja  filalaovana  basket  ary  zaridaina  lehibe  fakana  rivotra  ity  sekoly  vaovao  eo Andrefanambohijanahary ity.

 

Laurena Nany