16/01/2019

Edgard Razafindravahy : Ny tombontsoan’ny firenena vao fifidianana

Nazava ny fanazavana izay nentin’ i Edgard Razafindravahy manoloana ny zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny, omaly dia nilaza mazava ny filoha mpitarika ny AND, fa ny ny tombontsoan’ny firenena amin’ny ho avy no tokony ho jerena fa tsy sanatria akory ny rahampitso fotsiny ihany raha niresaka mahakasika ny fanovana lalàm-panorenana ny tenany “ efa nilaza foana aho fa tsy mahamaika izany fifidianana filoham-pirenena  izany, ny tombontsoan’ ny firenena izay mijanona eto amina arivo arivo taonany no tokony ho jerena” hoy izy. Noho izany dia nanambara mazava i Edgard Razafindravahy fa vonona ny hanatrika ny fakan-kevitra izay hatao “ ny tenako aloha dia vonona, ary hitondra ny hevitro mihitsy amin’izany fakan-kevitra izay hotanterahina izany, io no ahafahana mamaritra ny ho avy tsinona”. Raha ho an’ i Edgard Razafindravahy manokana dia tsapa ny fahavitrihany hitondra ny fanatsarana amin’ny lafiny rehetra, antony nanambarany fa “ hiaraha- nanaiky fa nisy ny fanovana sy ny tolona teto amin’ny firenena, saingy ny fanovana mpitondra  noho nisy fa tsy ny fanovana ny rafi-pitantanana. Noho izany,   ireo lalàm-panorenana izay nifandimby rehetra teto dia mampanjaka olon-tokana avokoa, ka noho izany ny lalàm-panorenana izay ho dinihina dia lalàm-panorenana manova ny fiainan’ i Madagasikara”. Ankehitriny tokoa dia resa-be ny tokony hanovana, na tsia ny lalàm-panorenana, ary misy ireo izay manazava ny heviny, miaraka amin’ny fanazavana mazava sy mahintsy tahaka izao ataon’ ny filohan’ny ADN izao, ka tonga hatramin’ny fandresen-dahatra. Nilaza i Edgard Razafindravahy fa nihaona tamin’ny filoham-pirenena izy. Nandresy lahatra ny amin’ny tokony hanatanterahana ny fanorenana ifotony. Izy no voafidim-bahoaka sy manana ny fahefana, ka rariny izany. Efa nitety fokontany sy kaominina maro eto Madagasikara izy ka nitondra ny hevitry ny vahoaka  ihany koa. Tsy azo lavina kosa anefa ireo mpanohitra sasany, izay tsy manana tohan-kevitra, ka tsapa avy hatrany ny hevitra bontolo izay tsapa amin’ireny fa tahaka izany ihany koa ny fomba hitondrany ny firenena raha sanatria izy ireo no eo amin’ ny toeran’ny fitantanana.

 

 

 

Iratra Raitra