17/01/2019

Distrikan’i Manjakandriana : Notolorana sekoly miisa 13

Miampy 13 ny fotodrafitrasa vaovao momba ny fampianarana any amin’ny Cisco Manjakandriana, izay ahitana EPP miisa 10 sy lisea 3 isa. Ho an’ireo EPP, dia isan’ny ahitana ireo sekoly ny fokontany Andidy Alarobia, Antananarivo Anjepy, Ranovao, Betsitoavina Manjakandriana, Ambohitsinanana Miadanandriana, Isoavina Ambanitsena, Ambohimanandray Ambanitsena, Ambohitra Ambohibao Atsimo, ary Amboarohiazo Sadabe. Any amin’ny kaomina Ambonivohitra Ambohitrandriamanitra, Ambohidritroanala ary Manjakandriana kosa indray no nametrahana ireo lisea miisa 3. Tonga mivantana nanolotra izay fotodrafitrasa izay tany an-toerana niaraka amin’ny fitaovana hampiasaina ao anatin’izany sekoly izany ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina, ka tao amin’ny EPP Ambohimanarivo, Zap Ampaneva no nanolorana azy rehetra ireo tamin’ny fomba ofisialy omaly.

Nandritra ny tafa tamin’ireo mpianatra sy ny Ray aman-drenin’ny mpianatra teny amin’ny fokontany Ambohimanarivo dia nampatsiahy ny tokony hamerenana ny soatoavina malagasy izay efa simba tanteraka ny Filoha. “Amin’izao efa simba ny fifanajana, na ao an-tokantrano amin’ny zanaka sy Ray aman-dreny, indrindra amin’ireo toerana mandroso toa ny renivohitra sy ny renivohi-paritra. Efa simba ny soatoavina malagasy: fifanajana, fihavanana, fifanampiana, fifanoloran-tena, fifanoloran-tanana amin’ny fampandrosoana ny firenena. Izay antony mahatonga ny Filoha miteny foana hoe, tsy maintsy ao anatin’ny fanabeazana no hanarenana ny firenena. Mbola lavitra, saingy tsy kivy fa mifanentana ny fitondram-panjakana manao ny asa ara-tsosialy sy ara-toekarena hafa”, hoy ny Filoham-pirenena. Noho izany, “mila finiavana rankizy a! mila miezaka rankizy a! mila mianatra rankizy a! ary mila anareo Ray aman-dreny mampirisika ny ankizy amin’izany fianarana izany. Fa tsy ny ankizy ihany fa isika olon-dehibe, mila miezaka amin’ny asa famokarana.

Efa miezaka araka izay azo atao ny Fitondram-panjakana, eo amin’ny hamatsiana ny masomboly, ny zezika, amin’ireo tohodrano, lafin’ny fambolena, eo amin’ireo teknisianina izay hofanina manerana ny Nosy”, hoy hatrany izy nampirisika ireo mponina tao amin’ny fokontany Ambohimanarivo, kaomina Ampaneva. Miisa 150 ireo mpianatra ao amin’ny EPP Ambohimanarivo amin’izao fotoana izao, ary tena mamaly ny filan’ny sekoly izao fanolorana efitrano roa vaovao izao, araka ny fanamarihan’ny talen’ity EPP ity, Raheliarimalala Heriniaina.

Laurena Nany