21/02/2019

Distrikan’Avaradrano : Fotodrafitrasa fototra dimy sosona notokanan’ny Filoha

Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana ataon’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery. Omaly, dia fotodrafitrasa fototra dimy sosona indray no natolony ny vahoakan’Avaradrano. Isan’izany ny ivon-toeram-panofanana ho an’ny vehivavy ao Antsofinondry, ny biraon’ny kaomina vaovao ao Anosy Avaratra, ny famatsiana fitaovana vaovao sy fanavaozana ny CEG ao Sabotsy Namehana, ny fanamboarana ny lalana mampitohy an’i Sabotsy Namehana amin’Ambatofotsy, ary tsy hohadinoina koa ny fanorenana ny tsenam-bokatra ao Sabotsy Namehana. Fokontany maro ao amin’ny distrikan’Avaradrano no hahazo tombony amin’ireto fotodrafitrasa ireto, izay fanamby napetraky ny Filoha Rajaonarimampianina ho an’ny vahoaka ao an-toerana. Fanamby izay napetraky ny Filoha izay tanterahina hatrany araka ny fanamarihany. “Fanamby no napetraka teto, ary rehefa miteny aho hoe hataoko dia atao izay ary raha miteny indray aho hoe, ho vitaiko dia vitako izay, mba hisitrahan’ny rehetra sy ho fifalian’ny rehetra. Asa tafiditra amin’ny fotodrafitrasa fototra, mafy, mijery lavitra ary hisitrahan’ny rehetra. Izany no ilaina hampandrosoana ny firenena”, hoy Filoham-pirenena teny Avaradrano. Marihina fa ity dia tohin’ny asa fampandrosoana efa nataon’ny Filohan’ny Repoblika tao anatin’ny distrikan’Avaradrano hatramin’izay, ary tsy mijanona hatreo izany fa mbola hitohy hatrany ho fisandratan’i Madagasikara. Ireo fotodrafitrasa fototra sy maharitra ireo tokoa dia tafiditra ao anatin’ny vinan’ny fisandratana 2030 ho an’ny vahoaka eny ifotony, ary nomarihan’ny Filoha nandritra ny lahateny nataony fa mipaka any ambanivohitra ny fampandrosoana entina fa tsy ho an’ny an-tanàn-dehibe ihany. “Fotodrafitrasa mampiseho fampandrosoana, mampiseho fivoarana ary mampiseho fisandratana ny firenena sy ny vahoaka malagasy fa indrindra mampiseho ny fampandrosoana izay entin’ny Filoha izay mipaka aty aminareo vahoaka, mipaka amin’ny vahoaka tsy mandady harona, ary mipaka aty ambanivohitra fa tsy amin’ny renivohitra irery ihany”, hoy ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery. Nitodika tamin’ireo ankizy, tanora, Ray aman-dreny ary indrindra Mpanabe ihany koa ny Filoham-pirenena. Nambarany fa izao fanavaozana ny CEG izao dia mba hananan’i Madagasikara olom-banona satria miainga amin’ny tokantrano ny fototry ny fiarahamonina. Ao no misy ny fanabeazana ny ankizy, ny tanora. Tsy misaraka aminy araka izany ny tontolo manodidina azy, ny fomba, ny teniny ary ny fandrosoan’ny Faritra misy azy. Ny sekoly dia toerana fanabeazana, izay manampy ny efa ataon’ny ray aman-dreny any an-tokantrano. Toerana fandratoana fahaizana sy fianarana entina mampandroso ny fiarahamonina izay misy ny tena. Entina miasa hamokarana sy hampitombo ny fiharian-karenan’ny tsirairay sy ny Faritra ary ny Firenena. Manana adidy lehibe ammin’ny fanabeazana araka izany ireo Ray aman-dreny, ary ny fanjakana izay tompon’andraikitra feno amin’ny fanabeazana sy fampianarana ny zaza sy ny tanora mba hananana olom-banona sy mahay eo anivon’ny fiarahamonina. Tsy asa sosialy fotsiny izany ny sekoly fiofanana sy ny fampianarana, fa sehatra iorenan’ny toe-karena. “Manorina sekoly ny fitondram-panjakana mba hananana olona vanona. Araka izany dia mitodika aminao ankizy aho, mitodika aminao tanora, mitodika aminao ray aman-dreny ary mitodika aminao Mpanabe, satria ny fahantrana nahazo antsika dia tsy fahantrana ara-toe-karena fotsiny fa fahantrana toe-tsaina. Izay mila ovaina ary manomboka eo anivon’ny fiarahamonina izany”, hoy hatrany Rajaonarimampianina Hery, Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara.

Laurena Nany