12/11/2018

Depiote Abel Razafimahatratra : “Nanatsara zavatra ny fialan’i Gervais Rakotoarimanana”

Laharam-pahamehana eo amin’ny fitondram-panjakana ny fanompoana ny firenena, ary fanekena efa napetraky ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny firosoana mankany amin’ny fampandrosoana maharitra. Ambetiteniny matetika ihany koa ny tsy hoe tsy hisalasala izy hanala amin’ny toerany ny olona iray izay voatendry nefa tsy nahomby teo amin’ny asa nankinina taminy. Toy ny fahitan’ireo andrim-panjakana izay niara-niasa tamin’ny Minisitry ny Tetibola sy ny Fitantanam-bola teo aloha, Gervais Rakotoarimanana, fa manalasala azy ireo ny asa nataony. Nametra-pialàna avy hatrany moa izy rehefa nahatsapa fa tsy nahafeno ny fepetra maha-mpitantana azy. Nandritra ny valan-dresaka nifanaovan’ny Depiote Abel Razafimahatratra tamin’ny mpanao gazety omaly tokoa mantsy no nilazany fa manatsara zavatra tokoa ny fialan’ny tompon’andraikitra iray eo amin’ny toerana misy azy rehefa mahatsapa izy fa tsy mahatanteraka ny asany amin’ny tokony ho izy.

Torak’izany ihany koa ny fiakaran’ny vidim-bary izay nampikorontana ny sain’ny olona maro tokoa. Mijaly ny mpandraharaha malagasy anaovan’ny tompon’andraikitra ao amin’ny fadintseranana azy, satria dia misy ny fanaovany tsindry hetra, ary tazoniny ny entana mandritra ny volana maro. Izany no anisany antony mampiakatra ny vidim-bary”, hoy hatrany izy. Ny mpandraharaha izay tokony hanampy ny vahoaka malagasy ka tsy hikatsaka ny tombontsoa manokana. Tsy ny vary ihany akory no hita taratra ao anatin’izany fa ireo entana samihafa ihany koa. Etsy andaniny moa dia nankahery ny Minisitry ny Tetibola sy ny Fitantanam-bola ankehitriny, Vonintsalama Andriambololona Sehenosoa ity Depiote ity amin’ny andraikitra mbola miandry azy. Nilaza ihany koa ny tenany fa anjaran’ireo mpitantana izay napetraka eo amin’ny toerany ny manaraka ny baiko sy toromarika izay apetraky ny Filoham-pirenena, noho izy voafidim-bahoaka.

 

Anna.