19/03/2019

Ceni : Tsy miditra raharaha politika

Tsy misy hidiran’ny Ceni ny fivoriana notanterahin’ireo kandidà tetsy amin’ ny Cci Ivato, hoy ny filohany Hery Rakotomanana. « Tsy misy hidiran’ny ceni velively ny fivoriana izay tanterahin’ireo kandidà eny Ivato, ny an’ny ceni dia ny lafin’ny teknika no karakarainy, fa tsy miditra velively amin’ ny lafin’ny politika » hoy izy. Isan’ny nanomana ny fihaonan’ireo kandidà sy izay misehatra amin’ ny fanomanana ny zoma lasa teo mantsy ny Ceni, anton’izao fanazavana nomen’izy ireo izao. Misy mihevitra fa mbola isan’ny manohana ny fivorian’ireo kandidà, ny vaomiera mikarakara fifidianana ity. Mazava ny fanazavana nentin’ ny filohan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana Hery Rakotomanana omaly . Midika izany fa tsy isan’ny tompon’andraikitry ny fivoriana eny Ivato ny Ceni, satria marihina fa samy nomen’ireo kandidà fanasana hanatrika ny fivoriana avokoa ireo tompon’andraikitra misehatra amin’ ny fifidianana. Ho an’ny Ceni noho izany dia ny fitazonana ny fanomanana ny fifidianana ihany, no hany laharam-pahamehan’izy ireo amin’ izao fotoana izao

Iratra Raitra