21/02/2019

Basket-ball : Tompondaka ho an’ireo sokajy zokiny

Taorian’ny fifaninanana nandritra ny « Sômarôho » dia hampiantrano fifaninanana ara-panatanjahantena hafa indray ny tanànan’i Nosy Be Hell-ville. Nanomboka omaly ny fiadiana izay ho tompondakan’i Madagasikara eto amin’ny taranja Basket-Ball sokajy zokiny. Ao anatin’izany ihany koa anefa ny fifaninanana ho an’ny sokajy latsaky ny 14 taona. Nanomboka omaly dia toerana telo no mandray izany fifaninanana izany dia ny kianjan’ny Lycée Mixte, ny kianja mitafo ao Nosy Be, ary ny kianjan’ny Costolas. Lalao 24 no notanterahina omaly tamin’ireo kianja telo ireo, ary tao amin’ny kianja mitafo no nanaovana ny lanonam-panokafana.

Ireo ekipa mandray anjara

Latsaky ny 14 taona vehivavy : SEPA (Bongolava), BCNA (Analamanga), CRJS (Atsinanana), JCBA (Analamanga), MBALL (Analamanga), ASCUT (Atsinanana), N’JIT (Sava), SEPA ABM (Boeny), COSMOS (Diana), FANDREFIALA
Latsaky ny 14 taona lehilahy : JSB (Boeny), BCSM (Analamanga), JSB (Boeny), BCSM (Analamanga)
Zokiny vehivavy : VIBB’S (Vakinankaratra), FOBB (Analamanga), COMMUNE (Diana), ABBCM (Alaotra Mangoro), SCF FInance (Boeny), BCFA (Diana), ASCUT (Atsinanana), ASF (Analamanga), JCBA (Analamanga), ASJV (Vakinankaratra), RELAX (Diana), N’JIT (Sava), ASE (H/M), MMBC (Analamanga), ASE (H/M), MMBC (Analamanga), FRANCO-M (Diana), CCI (Amoron’Imania), CLUB Maman(Diana), DBC (Analamanga), BCV (Vakinankaratra), ABCM (Boeny), TAMIFA (Amoron’Imania), MILLE PATTES (Sofia)
Zokiny lehilahy : BBCM (Analamanga), BCO (Boeny), COUP DE POUCE (Boeny), BBC (Analamanga), LRBBA (Analamanga), JOS (Diana), USA (Diana), SBBC (Boeny), AT2B (Analamanga), CASINA (Atsinanana), COSPN (Diana), COMMUNE (Diana)