21/02/2019

Banky iraisam-pirenena : Votsitra ny 60 Tapitrisa Dolara

Tsy tontosa omaly ny fanaovan-tsonia ny vola fanampiana sy fanohanana ny fisondrotan’ny fampandrosoana, nampanantenain’ny banky iraisam-pirenena an’i Madagasikara. Mitentina 60 Tapitrisa Dolara io vola io, ary antony tsy nahazoana ny vola ny tsy fisian’ny filoham-pirenena hanatanteraka ny sonia. Firenena mbola miankina betsaka amin’ny fanampiana avy any ivelany i Madagasikara, nefa noho ny lalàna sadasada dia very ny vola fanampiana. Ny fanapahana navoakan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana rahateo, tsy manome fahefaha ny filoham-pirenena mpisolo toerana hanatanteraka fanaovan-tsoniam-piaraha-miasa. Nihemotra ny banky iraisam-pirenena na dia efa maro aza ny ezaka nataon’ny fitondrana Rajaonarimampianina, ahatongavana amin’izao dingana izao. Hiarahan’ny rehetra mahalala rahateo, fa miankina betsaka amin’ny fametrahana fanjakana tsara tantana ny fahatokisan’ny mpamatsy vola. Izany hoe, na eo aza io vola tokony ho azon’i Madagasikara io, ka tsy mipetraka amin’ny Filoha izay ho avy eo ny fahatokisana. Ho very anjavony ny fanampiana. Tsapan’ny banky iraisam-pirenena raha teo ny fampandrosoana sy ny ezaka vitan’ny mpitondra ka nanomezany io fanampiana io.

Iratra Raitra