21/02/2019

Banky Afrikanina ho an’ny Fampandrosoana : Hahazo fanampiana hatrany amin’ny 1 miliara Dolara i Madagasikara

Vola mitentina  hatrany amin’ny 1 miliara Dolara no efa fantatra fa homen’ny banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana  na ny BAD hanampiana  an’i Madagasikara  mandritra ny taona 2017 hatramin’ny 2021, ary hiompana amin’ ny fanatsarana  ny sehatry ny fambolena sy ny angovo ny fampiasana ireo vola ireo. Io no anisan’ny nivoitra nandritra ny fihaonan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny filohan’ny BAD, Akinwumi Adesini, tao amin’ny foiben’ny banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana ao Cee Institution ao Abidjan, omaly. Araka ny voasoritra ihany koa nandritra ny fandalovan’ny filohan’ny BAD taty Madagasikara ny volana aogositra 2016, dia efa an-dalana ny fanatanterahana  ireo vinavinana  tetikasa goavana. Voalohany amin’ izany ny tetikasa goavana izay hotanterahina manodidina ny faritra avaratry ny Nosy rehetra, izay tafiditra anatin’ny ‘’Fonds d’investissement Africa 50 ’’ , natokana ho an’ny famatsiana tetikasa miompana amin’ny  fotodrafitrasa.  Ny Famatsiana manaraka dia fanamboarana fotodrafitrasa lehibe amin’ny famatsiana herinaratra ‘’Barrage hydroéléctrique’’ao sahofa, mba hahafahana mampiakatra ny tahan’ny famatsiana herinaratra ho an’ ny mponina, indrindra ireo any ambanivohitra. Noho ireo voalaza rehetra ireo dia hihamafy hatrany ny fiaraha-miasan’ ny banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana sy i Madagasikara.

Mikasika ity famatsiam-bola avy amin’ny banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana ity ihany dia miisa valo ireo tetikasa izay efa mandeha ankehitriny ary mitentina hatrany amin’ny 260 tapitrisa Dolara ny famatsiana ara-bola efa voahomana  amin’ izany, anisan’izany ny fanitarana ny valan’i Bas Mangoky . Ho an’i Madagasikara sy ny BAD dia efa fotoanan’ny vokatra haingana feno kalitao izao izay misy vokany miabo mankany amin’ny vahoaka malagasy, indrindra ireo tantsaha. Nandritra ny fihaonan’  ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny filohan’ny BAD  dia niarahaba manokana an’i Akinwumi Adesini, filohan’ny BAD, ny Filoha malagasy, noho ny fihatsarana hatrany ny fiaraha-miasan’ny roa tonta, satria dia miompana amin’ny fanohanana mivantana  amin’ny politikan’ny fampandrosoana izany. Nilaza ihany koa ny Filoha malagasy fa ‘’efa mandeha foana ny famoaham-bola na ny décaissement ary tsy misy atahorana ny fiaraha-miasa amin’ny BAD, anisan’izany ny  famoaham-bola hanamboarana ny lalam-pirenena faha-9 mampitohy an’i Toliara sy Bas Mangoky’’. Mitohy sy mihatsara hatrany, noho izany, ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta ka hatrany amin’ny taona 1977 dia efa hitentina ho 2 miliara Dolara ny vola izay efa novatsian’ny BAD an’ i Madagasikara.

 

Tovo Rakotondravony