19/01/2018

Tsy nahomby teto Antananarivo-HAMBOLY KORONTANA ANY MAHAJANGA NY MLE

Niala maina hatrany ry Miara-manonja tamin’ny fanakorontanana rehetra nataony teto an-drenivohitra. Fanakorontanana ny firenena tokoa mantsy no tanjon’ireto mpitarika ireto, fa mody sarontsaronana amin’ny fitakiana amin’ny maha mpanao gazety. Porofon’izany misora-tena ho mahasolo tena ny mpanao gazety rehetra ireto mpitarika ireto, ka mitondra ny tenin’ny mpanao gazety. Ny mifanohitra amin’izany anefa ny zava-misy, satria ireo mpiasa eo ambany fiadidian’ireto mpitarika ireto ihany no tereny hanara-dia azy amin’ny fanakorontanana ataon’izy ireo. Ireo nahatakatra ny tiany ahatongavana kosa efa niala taminy. Hetsika ara-politika tsotra izao tokoa mantsy no ataon’ireto mpitarika ireto fa tsy hetsika madio intsony, ka dia nalohan’ny olona izy ireo. Fantatra ankehitriny fa hihazo an’i Mahajanga indray ireto mpitarika ao amin’ny miara-manonja ireto. Any amin’ny renivohitr’i Boeny indray araka izany no hanohy ny fanakorontanany ireto mpanao gazety sadasada ireto. azo antoka fa tsy maintsy hiafara amin’ny fitarihina ny olona hikorontana ny hetsika ataon’izy ireo. Nosafidiana ihany koa i Mahajanga, satria misy ny foiben’ny Miara-manonja teo aloha. Tsy ho sarotra araka izany ny hanaovana ny fandemen-tsaina ho an’ireo olona any amin’io toerana io. Amin’ny alalan’ny miara-manonja maivamaivana fotsiny mantsy dia vita izany. Any ihany koa no tsisy mpahita ka dia afaka mahazo ny sonia izay tadiaviny ireto mpitarika ny miara-manonja ireto.

Avy aiza ny vola?

Tsy mandehandeha fotsiny amin’izao ireto mpikarama an’adin’ny miara-manonja ireto raha toa ka nilaza fa hihazo an’i Mahajanga mandritra ny fotoana hanaovana ny fanangonan-tsonia. Tsy maintsy nisy araka izany ny mpamatsy vola ahafahana manatanteraka ity hetsika ity. Efa tsy miafina rahateo fa misy mpanao politika liam-pahefana, sy te hanafina ny ratsy vitany teto amin’ny firenena manohana ireto hetsika mitaky ny fahalalahana maneho hevitra na Mle ireto. Izy ireo rahateo tsy manao zavatra raha tsy misy vola. Hita taratra izany amin’ny fomba fandraisany ny hetsika ataon’ireo namana mpanao gazety sasany toy ireo izay nihaona tamin’ny filoham-pirenena tamin’ny faramparan’ny vola Aogositra teo. Rehefa mba nisy fandraisana andraikitra ataon’ny mpanao gazety toy ireny mantsy dia tsy misalasala ireto mpitarika ny miara-manonja ireto milaza fa nahazo vola ireny mpanao gazety ireny. Tokony atao mangarahara araka izany ny vola miasa amin’io hetsika hotanterahina any Mahajanga io, raha toa ka tena madio tokoa ny hetsika ataon’ireto mpanao gazety sadasada ireto. Ny mahagaga ihany koa dia tsy maharesy lahatra ny namany ireto mpitarika ireto satria efa mangidy hoditra eo anivon’ny asa fanaovan-gazety. “Ataonao ahoana moa ny haharesy lahatra ny olom-pirenena, raha toa ka ny namanao aza tsy resinao lahatra akory” hoy ny namana mpanao gazety iray izay efa mahatakatra ny fanakorontanana kasain’ireto mpanao gazety sadasada sy mpikarama an’ady ireto atao. Fanamarihana izay tena mitombina satria tsy mihoatra ny 50 ireo mpanao gazety voatery manaraka ny baikon’izy ireo, satria matahotra ny ho very asa. Ireo ambiny kosa efa leo ny fametsifetsena natao azy ka dia nisintaka tamim-pahendrena.

Mahary K

Be the first to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.