26/03/2019

Antsofinondry : MANANA “DAB” NY PAOSITRA MALAGASY

Voalohany eo amin’ny tantaran’ny paositra malagasy no nahafahany manana DAB na “Distributeur Automatique des Billets” ka ny biraon’ny paositra vaovao eny Antsofinondry no santatra amin’izany. Tafiditra ao anatin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena izany ary omaly no natao ny fitokanana azy. Manao ny asa rehetra momba ny fitsinjarana taratasy amin’ny fomba haingana ity birao ity. Ankoatra izay dia afaka hanaovana fametraham-bola sy fifanakalozam-bola ihany koa ao. Misy ny Tahiry Tsinjo Lavitra, ny Tsinjo Avotra, ary ny Tsinjo Fahanterana hanampy ny vahoaka amin’ny fikirakirana ny vola sy fitsinjovana ny ho avy. Miisa 250 ny birao afaka an’ireo asa tahaka ny misy amin’ity birao ity manerana ny Nosy. Fa ny paositra misy Dab kosa dia mbola ity irery ihany. Ny Paositra no tena mpanao ny asan’ny fanjakana amin’ny fikarakarana taratasy any ambanivohitra, tahaka ny fanaovana kopia nahaterahana, sns…, hoy ny Tale jeneralin’ny paositra malagasy, Razafimanantsoa Stéphanoël. Ankoatra ireo dia efa mandroso hatrany mankany amin’ny niomerizasiona ny paositra. Efa misy Cyber ihany koa amin’ity birao ity hahafahan’ny tanora miserasera amin’ny tranonkala. Atsy ho atsy dia efa havoaka amin’ny solosaina avokoa ny taratasy mety ilain’ny mpanjifa rehetra. Ankoatra ireo dia manana Cyberbus ihany koa ny paositra malagasy izay mandeha amin’iny lalam-pirenena fahefatra iny ary maimaim-poana izany ho an’ireo mampiasa azy amin’ny fotoana nandalovany. Ny minisitra ny Paositra sy ny Fifandraisan-davatra, Neypatraiky, niaraka tamin’ireo minisitra maromaro mpikambana eo anivon’ny governemanta, niampy an’ireo depiote sy senatera, no niaraka nitokana ity fotodrafitrasa ity tamin’ny Filoham-pirenena.

Ny Aina Razaka