21/02/2019

Antohomadinika:MANANTONA NY VAHOAKA NY TOBIM-PAHASALAMANA

Hatramin’izay dia ny vahoaka no mandeha mamonjy ny tobim-pahasalamana. Amin’izao fotoana izao dia ny tobim-pahasalamana no miezaka manantona ny vahoaka. Tahaka izany ny tranga nisy tetsy amin’ny Fokontany Antohomadinika Lalamby, izay nitokanana ny tobi-pahasalamana “Carmma”. Vokatry ny fiaraha-miasa teo amin’ny 3P satria nisy ny fiaraha-miasa tamin’ny Batimax, no nahafahana nanao an’ity toby ity. Araka izany dia entina hanenana ny fahafatesan’ny Reny sy ny zaza no antony nanaovana ity toerana ity. Amin’ny maha reny mpiahy ny fahasalamana ny vadin’ny Filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina dia nisy ny solontenany izay nanatrika ity fitokanana ity niaraka tamin’ny ekipany mpanao sosialy, ary isan’ireo nanolotra fitaovana ihany koa ho an’ny toby izy ireo mba entina hanatsarana ny fahasalamam-bahoaka. Misy toerana fampiterahana, misy fanaovana vakisiny, misy fitiliana ireo aretina toa ny Ist-Vih, ny tiberkilozy, sy ireo maro hafa ao anatin’ity toby ity. Ny resaka fampiterahana aloha no tena nambaran’ireo Renim-pianakaviana fa tombony ho azy satria mba tsy voatery ho any Befelatanana foana izy ireo vao hahita toerana hiterahana fa mba efa akaiky. Ny vadin’ny filoham-pirenena moa dia nanolotra fanomezana ihany koa ho an’ireo ankizy sy ny fikambanam-behivavy ao anatin’izao fotoana ankatoky ny fetin’ny krismasy sy ny faran’ny taona izao. Ny minisitra ny Fahasalam-bahoaka sy ireo olom-boafidy toa ny Senatera sy Depiote ihany koa dia nanatrika an’ity fotoana ity. Nambaran’ny minisitra ny Fahasalamana fa tao anatin’ny 5 taona farany dia efa tena nihena ny tahan’ny reny maty eo am-piterahana sy ny zaza maty alohan’ny 5 taona.

Ny Aina Razaka