21/10/2018

Antenimieran-doholona : Hifanatrika amin’ny mpikambana ao amin’ny governemanta

Taorian’ny fihaoanan’ny mpikambana eo anivon’ny antenimieram-pirenena sy ny mambran’ny governemanta, dia anjaran’ny eo anivon’ny antenimieran-doholona indray izao no mandray ny fahefana mpanatanteraka. Anisan’ny efa notakian’ireo senatera moa raha tsiahivina ny hisian’ ny fihaonan’izy ireo amin’ ny mambran’ny governemanta, izay miandraikitra ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana, dia ny minisitry ny Filaminana anatiny, ny minisitry ny Fitsarana, ny foloalindahy ary ny fiarovam-pirenena. Raha ny fihaonana farany teny Tsimbazaza mantsy no tsiahivina dia samy nitaky ireo solombavambahoaka amin’ny hitoeran’ny filaminana any amin’ ny tanàna sy ny distrika izay nahalany azy. Noho izany tsy azo lavina ihany koa izany ny mety hipetrahan’ny fanotaniana maro sy fikatsaham-bahaolana , manodidina ity resaka fandriam-pahalemana ity. Raha ny hita anefa amin’ izao dia efa taratra hatrany ny ezaka izay ataon’ny eo anivon’ny mpitandro filamianana toa ny zandary ny polisim-pirenena, saingy mbola misy ihany ny taraina izay ataon’ireo fahefana mpanao lalàna noho izay antony voalaza rehetra izay.

Iratra Raitra