26/03/2019

Antananarivo Renivohitra : Tsy mahomby ny “coup de poing”

Roa sisa dia tapitra ny 7 andro amin’ny hetsika « coup de poing » hifanotronan’ny kaomina Antananarivo Renivohitra sy ny Samva. Tao anatin’ny dimy andro nanaovana ny hetsika dia tsy hita izay vokany nentina, fa vao mainka misavovona eran’ny tanàna ny fako eto an-drenivohitra. Fisehosehoana no betsaka, fa tsy hita izay mba asa vita tao anatin’izay 5 andro izay, nefa efa nahazo famatsiam-bola sy fitaovana hanatanterahana ny asa, raha izay no nataon’izy ireo fialan-tsiny foana tsy nandraofana ny fako hatramin’izay. Fako tao anatin’ny roa tokom-bolana tokoa ve ho afaka anaty 7 andro fa zesta no be dia be. Pesta anefa efa tonga eto Antananarivo Renivohitra, ary olona iray no voamarina fa voan’ny aretina pesta atodintariana. Miandry inona izany ny kaomina sy Samva vao tena handray ny andraikitra tandrify azy, manoloana ity fako mivangongo ity. Miandry hisy olona maty ve? Sa miandry ny mponina hidina an-dalambe, satria efa leo be amin’ny fitavozavozana ataon’ny kaomina. Ny vahoaka dia mandoa hetra, ka mendrika miaina ao anatin’ny tanàna madio. Tafiditra ao anatin’izay indrindra, andian’olona maromaro, izay mpikambana avy eo anivon’ny fikambanana gasy saro-piaro amin’ny taniny, na “Mouvement des citoyens patriots écologiste (MCEPE)”, no nilanja sora-baventy, manoloana ny lapan’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra ny sabotsy lasa teo. Hetsika nanehoana ny tsy fankasitrahana ny fandraisana andraikitra ataon’ny kaomina. Hita tamin’ny sora-baventy nolanjalanjain’ireo andian’olona ny hoe, “Vahoaka mandoa hetra =mendrika hiaina amin’ny tanana madio’’ sy ihany koa, ‘’Loto eto an-drenivohitra, ampy izay raiso ny andraikitrareo mpitondra’’. Nambaran’izy ireo tamin’izany fa manana andraikitra lehibe, mba hisian’ny fampandrosoana ny ben’ny tanàna nefa gaboraraka no manjaka noho ny tsy fahaizana mitantana. “Ho an’ny eto Antananarivo Renivohitra manokana, miparitaka ny fako eny rehetra eny, izay mitondra aretina maro, raha tsy hilaza afa-tsy ny pesta, anatin’ny vanim-potoanany rahateo isika izao. Miaina ao anatin’ny fitohanana lavareny ihany koa ny vahoaka. Fototra iray tsy hisian’ny fampandrosoana. Anton’ireo rehetra ireo ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fanjakan’ny kolikoly”, hoy ny mpitondra tenin’ny fikambanana MCEPE, Andrianalisoa Anjatiana. Nomarihin’ny MCEPE, fa vonona hitondra ny anjara birikiny izy ireo. Ity fikambanana ity izay niforona ny taona 2014, ary hivondronan’ireo izay mahatsapa tena manana andraikitra amin’ny fahapotehan’ny tontolo iainana. Mifototra ihany koa amin’ny fanabeazana ny olom-pirenena, ny fanentanana ny rehetra hitandro ny tontolo iainana, ny hisian’ny famolavolana fandaharan’asa mifototra amin’ny fampandrosoana, ny fitantanana mirindra sy mangarahara, ary ny ady amin’ny kolikoly. Manentana ny olo-pirenena tsirairay noho izany izy ireo handray ny andraikiny manoloana ny fahasimban’ny tontolo iainana sy ny korontana eto an-drenivohitra.

Laurena Nany