21/02/2019

Andry Rajoelina : Tokony hosaziana

Mazava tanteraka ny lalàna ao amin’ ny andininy faha -208, mifehy ny fifidianana ankapobeny sy ny fitsapankevi-bahoaka fa “ ireo olona rehetra manao ny asa ambony, na ny asam-panjakana ambony, sivily sy miaramila, kandidà amin’ ny fifidianana ka mbola mandray anjara amin’ ny fifidianana……dia mety ho voasazy amin’ ny fanalana azy an-daharana. Toraka izany ihany koa ireo kandidà mandray anjara amin’ny fifidianana, ka manao filazana ampahibemaso manaratsy (discrédit) ireo sampandraharahan’ ny fifidianana, na ihany koa sampam-pitsarana, na ihany koa minia manao tsindry alohan’ny famoahan’ izy ireo ny vokatra”. Mazava noho izany ny lalàna, satria ny alatsinainy teo dia nanatanteraka fanalam-baraka ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, ny kandidà Andry Rajoelina tenany mihitsy. Tamin’ izany no nilazany fa misy ny vokatra diso, noho ny fikirakirana ny voka-pifidianana tamin’ ny alalan’ny “logiciel” informatika efa namboarina hanao hosoka (pirate). Mazava izany eto fa feno ny fepetra voalazan’ny lalàna, ahafahana manala an-daharana ny kandidà Andry Rajoelina. Efa voalaza ombieny tokoa mantsy fa hampiharina ho an’ ny rehetra ny lalàna, ary tsy hanavahana izany. Tsy Andry Rajoelina irery ihany anefa no hisan’ny nanaratsy na azo lazaina ihany koa hoe nanala-baraka ny sampandraharaha misahana ny fifidianana, fa na ireo ekipany niandry sy nanara-maso tetsy amin’ ny CENI alarobia aza. Tamin’ izay fotoana raha tsarohana dia nampiantso mpanao gazety ireo olona izay voatendry hanara-maso ny fikirakirana ireo voka-pifidianana ireo, ary nilaza ampahibemaso fa misy ny tsy fahatomombanana amin’ ny “logiciel” ampiasain’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Isan’ny nanaitra ny besinimaro ihany koa aza tamin’ ny fihetsika tsy firaharahiana ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana izay, ny kiry nasehon’ ireo mpanara-maso avy amin’ i Andry Rajoelina ireo hiditra anatin’ ny trano fikirakirana ny antontan’isa informatikan’ ny CENI. Io izay loza amin’atambo, ary rariny raha nilaza ny filoha lefitry ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana hoe aoka izay, ary ampy izay. Feno izany ny fepetra voalazan’ny lalàna, ary hapetraka eo am-pelatanan’ny HCC ny fanapahana.