21/02/2019

Andry Rajoelina : Hafaliana ho azy ny fahavoazan’ny hafa

Nihoby ny fahamaizan’Antananarivo ny TGV ny taona 2009. Nikatso tanteraka ny fampandehanan-draharaha rehetra nanomboka ny 26 Janoary 2009 noho ny tahotra sy horohoro, kila forehitra avokoa izay rehetra nolalovan’ny TGV. Tsy niandry ela ny tso-drano nomen’i Andry Rajoelina ireo mpandroba.

Voaporofo nandritra ilay fandaharana tao amin’ny TVM ny sabotsy lasa teo fa Rajoelina no nampandoro ny tanànan’Antananarivo ny faha-26 Janoary 2009. Tsy nahita valinteny intsony ny tenany rehefa novantanin’i Ny Rado Rafalimanana, ary hita taratra nandritra iny fandaharana iny fa tena niakatra mihitsy tosi-dràn’ity filohan’ny TGV ity rehefa napetraka teo ambany masony ny vokatry ny fanonganam-panjakana izay nataony.

Tahaka ny inona anefa ny hafalian’i Andry Rajoelina taorian’iny fandrobana niharo fandorana tanàna iny, indrindra rehefa niongana ny fitondrana Ravalomanana. Nasehony tamin’ny fihetsiny mihitsy izany hafaliany izany (araka io hita amin’ny sary io): sady azony ny fahefana no teo am-pelatanany samirery amin’izay ny asa fandraharahana. Aoka tsy hohadinoina, ary mbola haverina eto indray fa noho ny tsy famelana ny orinasa DOMA PUB an’ny ray aman-drenin’i Mialy Rajoelina hanao izay tiany atao no fototry ny fanonganam-panjakana teto ny taona 2009.

Amin’ny fomba ahoana no hametrahana olona faly amin’ny fahavoazan’ny hafa tahaka an-dRajoelina? Ny azy mianakavy nizotra tsara sady nihazakazaka mihitsy ny fitomboan’ny harenany, ny hafa nefa fahavoazana tsy roa aman-tany vokatr’ireny fandrobana sy fandorana magazay sy tranombarotra teto ireny! Nisy nigadra, nisy namoy ny ainy noho ny fahavoazana nahazo azy ny tompon’ireny orinasa may sy voaroba teto ireny .

Mialohan’ny hitenenany an’izao IEM izao tokony ho nonerany daholo aloha ireo tompona mazagay sy tranombarotra ary orinasa madinika kila forehitra nandritra ny “Alatsinainy Mainty”. Dimy taona nanjaka tokana teo amin’ny fitondrana izy, inona no mba nataony tamin’ireny mpandraharaha malagasy ireny?
Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga no lasa miliardera noho ny fahamaizana sy ny fandrobana nahazo ny orinasan’ireo mpiray tanindrazana taminy, ary izao porofoiny mandritra ny propagandy izao (182 tapitrisa Dolara) fa tsy ireo zana-bahoaka natao sorona nandritra iny fanonganam-panjakana iny. Aoka hovakiana bantsilana ny resaka fa isan’ny mpifaninana tamin’ny orinasan’i Andry Rajoelina sy ny fianakaviana ny orinasa Blue Print tetsy Behoririka izay lasa toeram-pivorian’ny “zanak’i dada” sy ny TIM nandritra ny Tetezamita.