22/03/2019

Andro erantany ho an’ny fahasalamana : Nomen-danja ny tolotra fahasalamana ho an’ny daholobe

Amin’ny maha-pikambana feno an’i Madagasikara ao anatin’ny sampan-draharaha ny firenena mikambana miahy ny fahasalamana (OMS) dia nanamarika ny andro manerantany ho an’ny fahasalamana isan-taona koa i Madagasikara, ny datin’ny 7 aprily izay andro niforonan’ny OMS. Loha-hevitra tamin’ity taona ity ny hoe “Tolotra fahasalamana ho an’ny daholobe”, niaraka tamin’ny teny filamatra, “Fahasalamana ho an’ny rehetra”. Ny tolotra fahasalamana ho an’ny rehetra (CSU) izay natao hiahy ny tsirairay hahazo fitsaboana ara-kalitao amin’ny fotoana rehetra izay ilany azy, tsy misy olana ara-bola. Tsy amin’ny fahazoana fitsaboana ara-kalitao na fiarovana ara-bola azy ihany fa hiaro ny mponina koa amin’ny fiparitahan’ny tsimokaretina, fanenana ny fahantrana sy ny mety hiteraka hanoanana. Satria ny 10 isan-jaton’ny Malagasy ihany no manana antoka ara-pahasalamana nefa ny 41 isan-jaton’ny fandanian’ny tokantrano iray dia amin’ny fahasalamana. Vokatr’io fandaniana be io dia 23 isan-jaton’ireo marary manao dokotera tena. Ny CSU arak’izany no lalana iray hitan’ny fanjakana Malagasy hanatsarana ny fahazoan’ny mponina fitsaboana manaraka ny kalitao. Izay antony nanamafisan’i Madagasikara ny fanoloran-tenany nandritra ny lahateny nataon’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery tamin’ny faha-71 ny fivoriambe ny firenena mikambana tamin’ny septambra 2016. Ka fotoana nanazavan’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka Pr Andriamanarivo Mamy Lalatiana, misimisy koa ny momba ny CSU ho an’ny mponin’ny Fianarantsoa, ny andron’ny 7 aprily lasa teo, “ny tanjon’ny CSU tsy hoe maimai-poana ny fitsaboana fa mba hisian’ny firaisankina eo amin’ny samy mpiara-monina mba hanatsarana ny fahasalamanan’ny mponina. Izany hoe tokony handray anjara amin’ny CNSS na ny “Caisse nationale de solidarité santé” ny tsirairay mba ho an’ny rehetra ny tolotra ara-pahasalamana.” Taona izay fanombohana ny fampiharana ny paik’adim-pirenena amin’ny tolotra fahasalamana ho an’ny daholobe izay novolavolaina tamin’ny 2015, tao amin’ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka. Ho an’ity taona ity moa dia tany amin’ny distrikan’i Fianarantsoa I, faritra Matsiatra ambony no nanamarihana ity andro manerantany ho an’ny fahasalamana ity, tamin’ny datin’ny 6 sy 7 aprily lasa teo. Ankoatra ny diabe, nanamarihana ny hetsika, ny fitiliana diabeta, ny fanjariantsakafo, ny fijerena maso. Tafiditra amin’izany, ny tatitra an-tsary nataon’ny ACF (action contre la faim) tao anatin’ny tetikasa Nutris-Farafafi, izay niantsoana ireo mpanao politika sy mpamatsy vola mba hahafana manatsara ny fiarovana sy ny fandraisana an-tanana ny fanjariantsakafo amin’ny alalan’ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana fa indrindra ny fandraisana ny mpiasan’ny fahasalamana. Nisy ihany koa ny fanolorana fitaovana vonjimaika amin’ny ady atao amin’ny tazomoka, avy tamin’ny OMS, tamin’ny alalan’ny solontena maharitra ny OMS eto Madagasikara, ramatoa Charlotte Faty Ndiaye.

Laurena Nany