20/02/2019

Andranofeno Atsimo (RN4) : Nitondran’ny Filoham-pirenena angovo azo havaozina

Ho fanatrarana ny vina “Fisandratana 2030”, tsy niandry ela ny Filoham-pirenena amin’ny asa sy andraikitra sahaniny amin’ny fampandrosoana maharitra fa avy hatrany dia nanomboka izany teny Andranofeno Atsimo, amin’ny Lalam-pirenena fahefatra.

Nidina teny an-toerana ny Filoha Hery Rajaonarimampianina niaraka tamin’ny minisitry ny Angovo, Lantoniaina Rasoloelison, omaly, nitondra ireo fitaovana manokana mamokatra herinaratra avy amin’ny masoandro.
Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika nandritra ny lanonana fanomezana ireo fitaovana ireo tamin’izany fa “…hitondra fampandrosoana ny fisian’ny jiro, indrindra fa ny any amin’ny tontolo ambanivohitra. Manala ny tanàna ao anatin’ny haizina, mitondra fivoarana ho an’ny mponina, miaro amin’ny tsy fandriampahalemana, sns, ny fisian’ny hazavana sy ny jiro”.

Noho izay indrindra, natao ho “village pilote” mahakasika ny herinaratra sy ny jiro azo avy amin’ny herin’ny masoandro kosa Andranofeno Atsimo.
Raha ny mahakasika ilay fitaovana indray, toy ireny “décodeur” ireny izy ity ary afaka fahanana, arakaraky ny hoenti-manan’ny tsirairay. Izany hoe, afaka mampiasa jiro amin’ny alalan’ny takamoa telo, ohatra, ny fahana mitentina 1.000 Ar. Rehefa lany io fahana nampidirina io, afaka mividy fahana hafa indray.

Voalaza fa tamin’ny alalan’ny fiaraha-miasan’ny Fanjakana sy ny tsy miankina na ilay antsoina hoe 3P no nahafahana nanatanteraka izao tetikasa izao. Tombony lehibe, araka izany, no azon’ny mponina ao Andranofeno Atsimo satria, ho maimaim-poana ny fampiasana jiro mandritra ny roa taona. Mandritra ny herintaona voalohany ny orinasa Oranga Madagascar no mandoa ny saran’ny lany rehetra ary ny herintaona faharoa kosa raisin’ny Fitondram-panjakana an-tanana. Aorian’izay kosa vao mandoa ny saran’ny fandaniana, arakaran’izay fahefany ireo mponina any an-toerana. Hahazo izany fahazavana amin’ny jiro izany avokoa ny hopitaly CSB, ny sekoly, ny biraon’ny fokontany, sns.

MN