18/02/2019

Ambohijatovo : Azo sary ilay mpisoloky gaigilahy

Tsy kely lalana ny ratsy, ary saika ny andavanandrom-piainan’olona rehetra amin’izao fotoana izao dia miaina izany avokoa. Ny resaka fisolokiana no anisan’ny malaza sy hataon’ireo olon-dratsy fitadiavam-bola, raha resaka halatra sy vaky trano no tena be mpanao indrindra. Hafa mihitsy indray ny fomba fiadin’ity lehilahy iray izay manao ity asa ratsy ity eny Ambohijatovo eny. Toa izao ny fomba fiadin-dranamana amin’ny fanatanterahana ny fikasan-dratsiny. Mijorojoro eny amin’ny manodidina eny izy, ary mikopakopaka  ireo fiara mandalo eny amin’iny lalana iny , izay efa tazaniny dieny mialoha ireo izay ho asiany. Rehefa mijanona ireo fiara sakanany, izay kendreny ho ny saofera ihany no ao anatiny dia mody miseho mahafantatra an’ilay olona mitondra izany ity farany. Mampiresaka  ary manaka-dresaka mihitsy izy mba hanababoana ny fon’ilay olona, ary rehefa izany dia mangataka ny hiditra ao anaty  fiara ny tenany  avy eo. Eo no miseho ny tantara. Fahony avokoa ireo zavatra rehetra  eo ambany masony, ka rehefa azony izay hitany, dia mivoaka  avy hatrany izy , ary mitsoaka  manao tari-dositra.

Ny vola any anaty poketra no isany alainy ary ireo  vehivavy sy olona efa somary nahazo taona no tena hanaovany ity asa ratsiny ity. Tsy  vao olona iray no voan’ ity lehilahy ity fa efa maromaro ihany. Tsy ireo mpitondra fiara irery ihany  koa no  petahany, fa lasibatra hatramin’ireo mpandeha an-tongotra.  Ankoatra an’Ambohijatovo dia hahitana azy ihany koa eny amin’ny faritr’Ampandrana sy B el’Air iny. Maro tamin’ireo olona izay efa  tratrany ihany koa no milaza fa eny amin’ny Pochard sy Ampefiloha isan’ireo toerana hamelezany. Mifindrafindra izy mba tsy hisy hahatsikaritra. Mila mailo noho izany ny rehetra  amin’ny  fisehon-javatra tahaka izao.  Miseho amin’ny endriny maro ity asa ratsy ity ary manao izay fomba rehetra hahazoany vola mora foana  ireo olona ankehitriny. Miseho amin’ny endriny maro ny resaka fisolokiana ary misy mihitsy aza ireo efa sahy misandoka ho mpiasam-panjakana. Sarotra noho ireo zava-misy ireo no mahatoky olona amin’izao vanim-potoana iainantsika izao, ka tokony hahay handray lesona ny rehetra.

Mialy R.