18/02/2019

Ambatolampy : Ho modely amin’ny angovo azo havaozina

Ny filoham-pirenena ankehitriny Hery Rajaonarimampianina no nahavita fotodrafitrasa be indrindra mihoatra ireo mpitondra teo aloha nifandimby. Io no teny nohantintraterin’ny Filoha tamin’ireo lahateniny nandritry ny fitokanana ireo fotodrafitrasa maro vitany teto amin’ny firenena. Nambarany ampahibemaso tamin’ny toerana rehetra nitokanany ny fotodrafitrasany sy ny vahoaka, fa mahasahy mifaninana amin’ny fitondrana teo aloha ny tenany haneho izany tetikasa sy ny fampandrosoana vitany teto amin’ny firenena izany. Porofon’izany dia isan’ny niavaka tamin’ny fampandrosoana vitany ny fizarany karatany farany teo, tany amin’ny distrikan’Andramasina, ankoatra ireo fotodrafitrasa goavana. Nohitsiany tamin’ny fandalovany tany an-toerana mantsy fa ny fitondram-panjakana ankehitriny ihany no mbola nahavita izany fanomezana karatany ny vahoakany izany. Ity farany indray dia efa miala any sahady ny fotodrafitrasa vaovao, dia ny famokarana herinaratra miainga avy amin’ny masoandro ao Ambatolampy. Efa tafapetraka noho izany ireo herinaratra ao an-toerana, ary efa miroso tsikelikely amin’ny fampiasana ny angovo azo havaozina sy misy eto an-toerana. Voalohany amin’ireo fotodrafitrasa maro hapetraka izy ity, ary koa mitana ny laharana voalohany aty amin’ny ranomasimbe indianina. Anisan’ny politikan’ ny Filoham-pirenena ihany koa ity fametrahana herinaratra avy amin’ny herin’ny masoandro ity. 75000 ny panneaux solaires no efa tapetraka amin’izany, ka vahoaka maro no afaka hisitraka izany fampiasana ny herinaratra avy amin’ny herin’ny masoandro izany. Velaran-tany 33 hekitara no nametrahana ity fotodrafitrasa, izay hentina hanamaivanana ny fahasahiranan’ny mpanjifa any amin’ny tontolo ambanivohitra , ary mamokatra herinaratra 20Mw ny toerana famokarana. Efa hita taratra amin’izany ihany koa fa efa tafiditra ho isan’ny lehibe indrindra eto Afrika izy amin’ny hatsaran’ny fitaovana ampiasaina, ary tsy mena mitaha ny any Eoropa. Fantatra araka izany fa hotokanan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tsy ho ela ny toerana famokarana herinaratra avy amin’ny masoandro ao Ambatolampy ity.

Valérie R.