23/03/2019

Ambato Boeny : Nahazo toeram-pandidiana avy tamin’ny Filoha

Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana ataon’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery. Toa ny nataony tany amin’ny faritra maro teto amin’ny Nosy dia nahazo ny anjarany ihany koa ny distrikan’Ambato Boeny. Fotodrafitrasa fototra izay tena manala fahasahiranana ny mponina any an-toerana no natolotry ny Filoham-pirenena, dia ny toeram-pandidiana (Bloc opératoire) tena raitra sy ary fomba. Raha tany Mahajanga sy Maevatanana ireo marary mila fandidiana tany an-toerana teo aloha no mila vonjy dia vita ao Ambato Boeny izany amin’izao fotoana izao. Fanamby efa napetraky ny Filoha ity fametrahana toeram-pandidiana any an-toerana ity dia izao tanteraka izao. Tanjon’ny Filoha Rajaonarimampianina, ny ahazoan’ny vahoaka rehetra manerana ny Nosy ny fitsaboana mendrika sy sahaza. Marihina fa toeram-pandidiana faha-30 natolotry ny Filohan’ny Repoblika ity an’Ambato Boeny ity, izay tafiditra indrindra ao anatin’ny vina Fisandratana 2030, satria ny fahasalamana no voalohan-karena. Raha manana olona salama tokoa mantsy ny firenena iray dia miainga ho azy ny fandrosoana. Fa raha tsy misy anefa izany dia tsy afaka manao na inona na inona ny olona ary hahantra eo foana ny firenena. Ankoatra ny “bloc opératoire” moa dia efa maro ireo asa fampandrosoana nataon’ny fitondram-panjakana tany amin’ny distrikan’Ambato Boeny, ary tsy mijanona hatreo izany fa mbola hitohy hatrany, raha tsy hilaza afa-tsy fanombohana ny asa fanamboaran-dalana mampitohy an’Andranofasika sy Ambato Boeny mirefy 25 km, amin’ny volana ambony io. Ity lalana ity izay tsy nisy fanamboarana nandritra ny taona maro.

Laurena Nany