18/02/2019

Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo : Manam-pahaizana nahavita fiofanana hanampy isa amin’ny fanamafisana

Mbola ambony dia ambony ny tahan’ny zaza iharan’ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Ny 8 isan-jaton’ny zaza malagasy no tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika manerana ny Nosy, izany hoe ankizy iray amin’ny roa izany, raha toa ka ny 45 isan-jaton’ny zaza latsaky ny 18 taona kosa no tratran’ny fahafatesana noho ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. Na dia eo aza ny fanoloran-tena sy ny ezaka maro samihafa nataon’ny fanjakana manoloana izany dia mbola mahatratra 47, 7 isan-jaton’ireo Malagasy no tratran’ny tsy fahampian-tsakafo, ka ny any amin’ny faritra Matsiatra Ambony, Bongolava, Vakinankaratra, Amoron’i Mania no ianjadian’izany betsaka indrindra. Io no tarehimarika nivoaka nandritry ny fanadihadiana navoakan’ny ofisim-pirenena momba ny sakafo, na ny ONN “Office Nationale de la Nutrition”. Nambaran’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoka tamin’izany fa ny vanim-potoana mampisy ny loza voajanahary toa ny rivodoza no tena antony lehibe mampakatra ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Raha tsy misy fandraisana an-tanana kosa anefa izany, hoy ihany ny nambarany dia mety hitarika hatramin’ny fahafatesan’ny zaza. Araka izany dia ny zaza manodidina ny 4000 no zaza mila fikarakarana ara-tsakafo mba ahafahana manavotra ireo zaza tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo. Nisy araka izany ny vondrona nahavita fiofanana, hanampy isa ireo manam-pahaizana amin’ny fanamafisana ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eto Madagasikara rehefa nahavita fiofanana nandritry ny herinandro. Azo antoka ny fahasitranan’ny zaza tratry ny tsy fanjarian-tsakafo hatramin’ny 90 isan-jato, raha mahazo fitsaboana sahaza azy. Manoloana izany anefa dia ny 20 isan-jaton’ny zaza tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo ihany no manana fahafahana hisitraka ny ivon-toerana samihafa mandray an-tanana izany. Natsangana tamin’izany ihany koa ny ivon-toerana ho fiahiana ny zaza manerana ny Nosy, izay hita fa mbola olana lehibe eto Madagasikara ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka, izay lasa misy fiantraikany amin’ny fivoaran’ny vatana sy ny fisainan’ny ankizy.

Valérie R.