21/02/2019

Ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana : Mitaky vokatra maika ny filoha

Tato ho ato dia  re tokoa ny fisian’ny tsy fandriam-pahalemana etsy sy eroa ary manerana an’i Madagasikara mihitsy aza, adidin’ny fanjakana tokoa anefa no miady amin’ io fanohitry ny firenena  io , ka miroso hatrany  ny  ady atao  hoy ny Filoham-pirenena nandritra ny fotoam-bita ny zoma lasa teo. Sanatria minia mikimpy ny fitoandram-panjakana manoloana ny zava-misy sy mitranga eto amin’ny firenena, ary niaiky ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa mbola tsy voafehy izany ankehitriny “ mbola tsy vita araka ny tokony ho  izy izany  lafin’ny tsy fandriam-pahalemana ary ekena izany , satria mbola misy ireo faritra mena  amin’ny asan-dahalo sy ny asan-jiolahy na ambanivohitra io na an-tanàn-dehibe. Fa na izany aza dia hamafisina ny ady ” hoy hatrany ny filoham-pirenena.   Manoloana io zava-mitranga io anefa dia efa nametraka paikady ny fanjakana malagasy hiadiana amin’ io lafin’ny tsy fandriam-pahalemana io, tsiahivina ihany koa ny filankevitry ny governemanta farany, teo amin’ny fiaraha-misalahy amin’ny ady atao amin’ny tsy fandriam-pahalemana ary izany dia niainga avy amin’ny baiko  izay nomen’ny filohan’ny repoblika “ baiko  hentitra no nomeko ny governemanta, ary ato anatin’ny fotoana fohy  dia tokony hahatsapa vokatra mivaingana ny vahoaka, efa nivoaka izao ny paik , ady ofisialy hanavaozana ny lafin’ny tsy fandriam-pahalemana na  ilay antsoina hoe RSS  izay antenaina fa hitondra fahombiazana, ary manomboka avy hatrany ny fampiharana azy. Efa tafapetraka ary efa miasa ny USAD,  na ny unité spécial  anti –dahalo, ary hapetraka ny bataillon inter-arme ao Ihosy ,  ezahina  ihany koa ny hametrahana ny poste avancé manerana ny nosy “hoy ny Filoham-pirenena . Nambaran’ny filoha fa tompon’andraikitra voalohany amin’ny lafin’ny fandriam-pahalemana  ny polisim-pirenena, zandarimariam-pirenena , ny foloalindahy, saingy mbola misy  ihany koa ireo izay manana andraikitra amin’ izay lafin’ny ady atao amin’ny tsy fandriam-pahalemana eo amin’ny lafin’ny tany   toa ny fadin-tseranana eo amin’ny fanaraha- maso  ny fivezivezin’ny fitaovam-piadiana,  ary eo ihany  koa ny mpiaro ny rano sy ny ala eo amin’ny fitiliana ny fifamezivezena , ny bianco samifin handrava ny dahalo ambony latabatra. Io hoy ny filoha dia tsy ankanavaka, fa  na iza na iza, na olom-boafidy io, na olomboa-tendry, rehefa manao ny tsy mety dia ampiharina aminy ny lalàna , ireo olona voalaza ireo ihany koa dia tsy tokony hitsabaka amin’ny raharaham-panadihadiana .

Noraisin’ny filoham-pirenena ohatra amin’ izay ady atao amin’ny tsy fandriam-pahalemana izay ohatra ny mikasika ny zava-nitranga tamin’ny fanafihana ny taxiborosy teny amin’ny camps robin, izay nanakanan’ny dahalo ny fiara mpitatitra saingy noho ny fandraisana andraikitra notanterahin’ny mpitandro filaminana anefa dia tsy tontosa  ny asa ratsy nokasain’ ireo jiolahy hotanterahina.  Manoloana iny tranga iny anefa dia nanintona ny rehetra ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mba ho mailo, eo ihany koa ny tokony hanamorana ny fahafahan’ny olona hampirim-bola any amin’ny banky sy any amin’ireny “mobile money “ireny. Ankoatra iny zava nitranga tany amin’ny camp robin iny, dia notanisain’ny Filoha ihany koa ny zava-nitranga manoloana ny halatra fiara sprinter, izay nahazo fahafahana ireo nanao ny asa ratsy, ary naverina nosamborina indray satria feno ny porofo fa izy ireo mihitsy no  nanao ny asa ratsy  “ manoloana ireny zava-mitranga  ireny dia tompon’andraikitra ihany koa ny fitsarana “ hoy ny Filoha.  Anisan’ny notanisain’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa  moa ireo asan-jiolahy nisy , ary teo no nanambaran’ny Filoha fa mbola mila ezaka avy amin’ny mpitandro filaminana ny fifehezana ny tsy fandriam-pahalemana . Manoloana ny zava-  mitranga sy misy ahafahana miady amin’ny tsy fandriam-pahalemana dia nanentana ny olom-pirenena ny filoha amin’ny fiaraha-miasa amin’ny mpitandro filaminana , anisan’ny manampy betsaka amin’ny ady amin’ny tsy  fandriam-pahalemana tokoa hoy ny filoha  io fiaraha-misalahy io. Namaranan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fotom-bita ny zoma lasa teo ny tokony hisian’ny fanisana ireo fitaovam-piadiana, na io olon-tsotra, na indrindra io any anaty kazerina  .

 

Iratra Raitra