17/02/2019

Ady amin’ny fiparitahan’ny basy : Nohamafisina ny fomba fiasa

Tanjona napetraky ny vondrona Afrikanina ny hampitsahatra ny poa-basy amin’ny taona 2020 manerana ny Afrika, ary manatanteraka izany i Madagasikara. Efa fantatra mantsy fa isan’ny manotohintohina ny olona ny tsy fandriam-pahalemana. Indrindra amin’izao manakaiky ny fifidianana izao. Maro araka izany ny vina napetraka hanatrarana io tanjona ion ka tafiditra ao anatin’izany ity iray volan’ny famotsoran-keloka ity. Ezaka voalohany teto Madagasikara ity hetsika iray volan’ny famotsoran-keloka ity. Tsiahivina fa efa nankatoavin’ny vondrona afrikanina ny hankalazana izany eto an-toerana, manoloana ny ady amin’ny fiparitahan’ny basy. Natao izao hetsika izao hanangonana ireo basim-panjakana tsy azo tazonin’ny olon-tsotra, ary fampirisihana ireo olona mitazona basy, hanavao ary hanao izany ho ara-dalàna eny amin’ny minisiteran’ny Atitany. Nomena fiofanana roa andro ireo tompon’andraikitry ny mpitandro filaminana any amin’ny faritra mafana sy be asan-dahalo, izay hita fa niteraka tsy fitoniana teto amin’ny firenena. Tsara marihina fa mandray anjara amin’ity ezaka ity ihany koa ny eo anivon’ny fitsarana. Adidin’izy ireo ny mampahafantatra ireo lalàna mifehy ny fitazonana ny basy, fanafarana ary fivarotana izany. Enjehin’ny lalàna ny mitana ny basy tsy nahazoan-dalana, izay fampidirana am-ponja sy fandoavana onitra no sazy hihatra araka ny voalazan’ny lalàna voarakitra ao amin’ny 69-011. Tsy hampiharina izany mandritry ny volan’ny famotsoran-keloka voafetra, ka andrasana ny fanaterana ireo basim-panjakana an-tsitrapo.

Valérie R.